Timisoara

Municipiul Timiºoara se aflã situat la o distanþã medie de aproximativ 550 km faþã de capitala României - Bucureºti ºi cca.170 km ºi 300 km faþã de Belgrad ºi Budapesta, capitalele celor douã þãri învecinate Serbia-Muntenegru ºi respectiv Ungaria Timiºoara este aºezatã în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiº ºi Bega, într-unul din puþinele locuri pe unde se puteau traversa intinsele mlaºtini formate de apele celor douã râuri, care pânã acum douã secole ºi jumãtate acopereau în fiecare primãvarã suprafaþa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaºului ºi Câmpia Vingãi. Privit în ansamblu, relieful zonei Timiºoara este de o remarcabilã monotonie, netezimea suprafeþei de câmpie nefiind întreruptã decât de albia slab adâncitã a râului Bega (realizatã artificial, prin canalizare). În detaliu însã, relieful oraºului ºi al împrejurimilor sale prezintã o serie de particularitãþi locale, exprimate altimetric prin denivelãri, totuºi modeste, care nu depãºesc nicãieri 2-3 m.

Municipiul Timiºoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala reºedinþã a judeþului Timiº, este situatã în Câmpia Timiºului, câmpie strãbãtutã de râurile Bega ºi Timiº, a cãror prezenþã a influenþat în timp dezvoltarea localitãþii de la Cetatea fortificatã cu ziduri, bastioane, ºanþuri cu apã ºi valuri de pãmânt. Cunoscutã ca Cetate (din 1212) - Castrum Temesiense - situatã la rãscrucea drumurilor comerciale ºi militare, devenind obiectiv principal al disputei dintre turci ºi austrieci ºi mai apoi râvnitã de burgezia ºi aristocraþia maghiarã - Timiºoara s-a dezvoltat urbanistic în jurul nucleului fortificat începând din sec. XVIII lea. Între anii 1315-1323 regele Carol Robert de Anjou îºi stabileºte în cetatea Timiºoara reºedinþa regalã. În anul 1342, Timiºoara este atestatã în documente ca Civitas (oraº) ºi pânã la mijlocul secolului al XVI - devine un însemnat centru de rezistenþã antiotomanã de unde pornesc în 1396 cruciaþii europeni în dramatica expediþie creºtinã zdrobitã la Nicopole, iar apoi îºi concetreazã forþele militare, începând cu anul 1443, ºi porneºte în campania de biruinþe viteazul Iancu de Hunedoara. Agravarea exploatãrii feudale a provocat rãscoala din anii 1382-1390 ºi rãzboiul þãrãnesc condus de Gheorghe Doja (1514) care, dupã ocuparea mai multor puncte fortificate ºi asediului cetãþii Timiºoara, a fost înfrânt ºi pedepsit cu cruzime.

Cauta o cazare

Alege tip cazare :
Alege luna :
Alege tip camera :
Cauta ...

Cazare

Vila se afla in sudul Timisoarei zona Chisoda(Calea Sagului),o zona linistita,fara trafic auto More

Hotel Alexandra, realizat intr-un stil modern, se remarca prin finisaje de buna calitate, intr-o ambianta placuta de confort si relaxare. Hotelul este situat in cartierul rezidential de case si vile Braytim, intr-o zona linistita, situat la doar... More

Hotelul se afla situat in centrul civic al orasului la o distanta de: 3 km -centrul orasului ;5 km- Gara de Nord More

Despre noi | Intrebari frecvente | Intrebari si raspunsuri | Termeni de utilizare | Contact © Copyright 2009. | OneWeek All Rights Reserved.